Mennesker i bevegelse i moderne omgivelser

Spesialister på salg av næringseiendom og bygårder i Oslo

De siste årene har selskapet bistått i om lag 50-60 transaksjoner i gjennomsnitt per år, hvorav over halvparten er salg av bygårder/selskaper med en samlet transaksjonsverdi på ca. 1,5-2 mrd. årlig.

Selskapet innehar alle nødvendige tillatelser fra Finanstilsynet og sikkerhetsstillelser for å håndtere denne type transaksjoner fra A-Å.

Selskapet eies og drives av Henrich Mørch og Marthe E. Enger.

Henrich Mørch
Daglig leder / Megler

Henrich har jobbet i bransjen siden 1993. De siste 19 årene har han primært jobbet med salg av bygårder og eindomsselskaper i Stor Oslo.

Han har gjennom dette opparbeidet seg en bred erfaring og et verdifullt kontaktnett som kommer kundene til gode både når det gjelder rådgivning og gjennomføring av transaksjonene.

Henrich er utdannet eiendomsmegler fra Handelshøyskolen BI.

Marthe E. Enger
Eiendomsmegler MNEF

Marthe har 18 års erfaring fra eiendoms- meglerbransjen, og har siste 8 årene hatt ansvaret for kvalitetssikring av transaksjoner, oppgjør, internkontroll samt salg av boligprosjekter mv. i selskapet.

Marthe er utdannet eiendomsmegler fra Handelshøyskolen BI.

Christoffer Wilner
Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

Christoffer har 15 års erfaring fra eiendomsmeglerbransjen, og har siste 8 årene jobbet hovedsakelig med prosjektsalg av nye boliger. Han har også erfaring med kvalitetssikring og gjennomføring av prosjektoppgjør.

Christoffer er utdannet eiendomsmegler fra Handelshøyskolen BI.